Άλλες Παθήσεις

Σύντομα θα αναρτηθεί ενημέρωση για τις παρακάτω αγγειοχειρουργικές παθήσεις :

  • Διαβητικό πόδι
  • Λεμφοίδημα
  • Αρτηριοφλεβική επικοινωνία
  • Αγγειϊτιδες
  • Αγγειακές δυσπλασίες
  • Όγκοι
  • Σύνδρομο θωρακικής εξόδου
  • Νεφροπαθείς
  • Θρομβοφιλία
  • Κύστη Baker